كشت و صنعت تكدانه (تکدانه)
شكلات پرند (فرمند)
صنايع قهوه پارت سازان (مولتي كافه)
حامی مالی همیشگی دوست اتیسم
یاوران همیشگی دوست اتیسم
شرکت شیرین آفرینان خورشید(مرداس)
حامی مالی همیشگی دوست اتیسم
صنایع غذایی فومن(چای فومنات)
شرکت تولیدی تک ماکارون
شرکت کالبر لبنیات
آب معدنی دی دی
شرکت گرجی
شرکت سپهر پلاستیک پدیده
شرکت صنایع شیر ایران
شرکت حلوای عقاب
صنایع غذایی درنا