گزارش ها

گزارش مالی
از جمله اقداماتی که این موسسه براساس اهداف خود تا کنون انجام داده به موارد ذیل می توان اشاره نمود :
  • ترجمه کتاب " 10 چیز که هر کودک اتیسم دوست دارد شما بدانید "
  • تهیه و تدوین کتابچه های " فرار "، " هرزه خواری " و " اتیسم چیست "
  • راه اندازی وب سایت اطلاع رسانی موسسه بمنظور ارائه اطلاعات صحیح و قابل اعتماد
  • برگزاری کارگاه های آموزشی برای والدین دارای فرزند با اختلال اتیسم تحت عنوان امید والدین بمنظور آشنایی مخاطبان با دنیای اتیسم در سه ساعت
  • آموزش و تربیت مربی براساس روشهای صحیح و روز دنیا یکی از مهمترین فعالیت های این موسسه می باشد، بر همین اساس این موسسه با بهره گیری از کارشناسان داخلی و مشاوران بین المللی اقدام به برنامه ریزی گسترده ای در این موضوع نموده تا به مرحله اجرا برساند.
موسسه خیریه دوست اتیسم می کوشد با ارائه اطلاعات صحیح و مفید، آرامش و امید را به خانواده های دارای فرزند با اختلال اتیسم هدیه نماید.