دلارام بیکی

تحصیلات : کارشناسی ارشد - روانسنجی

 

توضیحات دلارام بیکی:

من دلارام هستم، عاشق کار با بچه ها، به خصوص بچه های اتیسم و بچه هایی با اختلال یادگیری.

از تخصص های اصلیم آموزش های مدرسه ای به کودکان اتیسم و بازی درمانی است. با بچه هایی زیر ۶ سال خیلی خوب ارتباط برقرار میکنم.

 

 

 

توضیحات بخش آموزش در خصوص دلارام بیکی:

دلارام دانش آموخته دوره اول تربیت مربی است. او دختری خلاق و توانمند است که به خوبی می تواند بازی های هدفمند تولید و ایجاد کند. او قدرت مدیریت خیلی خوبی دارد.

اگر بچه ی زیر ۶ سال دارید یا کودکی دارید که مشکلات آموزشی دارد، دلارام بهترین مربی برای اوست.