تابلو بادبود تسلیت

تابلو بادبود تسلیت

سفارش تابلو یادبود توسط بازماندگان، راهیست تا آرامش الهی را بدرقه راه عزیز از دست رفته‌مان کنیم و با در تامین هزینه آموزش کودکان دارای اختلال طیف اتیسم شریک باشیم. لطفا پیش از سفارش، به نکات زیر توجه فرمایید: ۱.سفارش استندها برای استان‌های تهران امكان پذير است. ۲.نصب و جمع‌آوری استندها پیش از آغاز مراسم و پس از پایان آن توسط همکاران ما صورت می‌گیرد. ۳. در صورتی‌ که مدت زمان استقرار این استندها بیش از ۴ ساعت را به خود اختصاص دهد، شامل هزینه بیشتری خواهد شد.

تابلوی یادبود تسلیت: سفارش