اتیسم چیست؟

اتیسم چیست؟
اختلال طیف اتیسم، اختلالی عصبی- رشدی است که در سه سال اول زندگی فرد نمایان می گردد و فرد تا پایان عمر با این اختلال، درگیر است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده سازمان کنترل و پیشگیری از بیماریها ،یک نوزاد درهر 59 تولد زنده، با اختلال طیف اتیسم بدنیا می آید. این اختلال در بین پسران چهار برابر دختران شایع می باشد.