نرخ شیوع اتیسم در سال 2020

نرخ شیوع اتیسم در سال 2020

براساس جدیدترین آمار مراکز کنترل و پیشگیری بیماریهای ایالات متحده  CDC، نرخ شیوع اتیسم در کودکان تا ۸ سالگی، ۱ در ۵۴ تولد افزایش یافته است. این افزایش ۱۰ درصدی از جدیدترین گزارشی است که مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالت متحده با بررسی آمار کلینیک ها و مدارس از سال ۲۰۱۶ تا کنون اعلام کرده است این در حالیست که آمار قبلی شیوع اتیسم ۱ در ۵۹ تولد بوده است.