ساتوشی تاجیری، مشاهیر اتیسم

ساتوشی تاجیری، مشاهیر اتیسم

 

 

ساتوشی تاجیری معروف به دکتر شپش!!!

زمانی که ساتوشی تاجیری یک کودک بود، بسیار جذب حشرات می‌شد و حتی بچه‌ّای دیگر به او، نام مستعار “دکتر شپش” را داده بود. تاجیری به عنوان یک بزرگسال، این علاقه را به پدیده‌ی جهانی که همان پوکِمون است تبدیل کرد که همین مسئله سبب شده او الهام‌بخش میلیون‌ها کودک و بزرگسال در سراسر جهان باشد. اما ساتوشي تاجيري نيز در طيف اتيسم با عملکرد بالا قرار دارد. اگرچه او تأیید کرد که در واقع آسپرگر دارد، اما در مورد آن در میان عموم صحبت نمی‌کند، بلکه ترجیح او این است که موفقیت‌ها و دستاوردهایش به جای او صحبت کنند.