مشاهیر اتیسم: آیزاک نیوتن

مشاهیر اتیسم: آیزاک نیوتن

 

سر ایزاک نیوتون فیزیکدان، ریاضی­دان، ستاره­شناس و فیلسوف انگلیسی بود. او نخستین کسی بود که قوانین حاکم بر گردش­های زمینی و آسمانی را کشف کرد. نیوتون فردی بسیار ساکت و ناتوان در انجام مکالمات روزمره بود. او به طرز خارق العاده ای بر روی فعالیت­هایش متمرکز بوده به طوری­که منحرف کردن او از این موضوع بسیار سخت بود. میزان تمرکز او به حدی بودکه گاهی فراموش می­کرد غذا بخورد. این خصوصیت یکی از ویژگی های افراد دارای اتیسم نیز است. نیوتون در یافتن و نگه­داشتن دوست به علت رفتارهای غیر دوستانه و عدم علاقه به مکالمه با دیگران بسیار ناموفق بوده وی همچنین به شدت پایبند قوانین روزمره و روتین بود. به عنوان مثال" اگر قرار بود کنفرانسی بدهد این کنفرانس را حتی بدون حضور شنوندگان نیز برگزار می­کرد. "

با توجه به آنچه ذکر آن رفت نیوتون می­تواند در زمره افراد دارای اتیسم قرار گیرد.