امیر حسین مرتضائیان

امیر حسین مرتضائیان
عضو اصلی هیئت مدیره - عضو هیئت امناء

• سمت خارج از موسسه

عضو هیئت مدیره قائم مقام مدیرعامل شرکت صنایع ماشین‌های اداری

• تحصیلات

کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد MBA