شناخت اجتماعی در افراد با اختلال طیف اتیسم - بخش سوم

شناخت اجتماعی در افراد با اختلال طیف اتیسم - بخش سوم

 

همان­طور که گفتیم، شناخت اجتماعی توانایی ای است که خود به زیر مجموعه ­هایی همچون توانایی بازشناسی هیجانات، اسنادهای اجتماعی، نظریه ذهن و ... تقسیم می­شود. افراد با اختلال طیف اتیسم در این توانایی­ها دارای مشکلاتی هستند و به­ طور خودکار و به موقع در طول تحول این توانایی­ها را کسب نمی ­کنند و از این­رو آموزش شناخت اجتماعی به عنوان توانایی پایه برای برقراری تعاملات و ارتباطات اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است. برای آموزش و ارتقاء هر کدام از مولفه­ های شناخت اجتماعی، روش­ها و راهبردهای متنوعی وجود دارد که در مطالعات علمی مختلف مورد بررسی قرار گرفته ­اند. با توجه به گستردگی موضوع، در مقالاتی دیگر به­ صورت جداگانه راهبردهای آموزش هیجانات مورد بحث قرار گرفته است و همچنین در مجموعه ای از مقالات، نظریه ذهن و توانایی ذهن خوانی کودکان با اختلال طیف اتیسم و روش های ارتقاء این توانایی ها را مفصلاً مورد بحث قرار داده ایم، از این­رو در این مقاله از روش­های آموزش این مهارت­ها چشم پوشی می­کنیم و شما را به مقالاتی که ذکر کردیم ارجاع می­ دهیم.

از جمله روش­هایی که برای آموزش شناخت اجتماعی در کودکان با اختلال طیف اتیسم مورد استفاده قرار گرفته است می­توان به آموزش از طریق "داستان­های اجتماعی" و "برنامه­ های کامپیوتری" اشاره کرد. در داستان­های اجتماعی کودکان با مضامینی همچون بازشناسی هیجانات خود و دیگران، شناخت مقاصد، آرزوها، نیت افراد، شخصیت­های داستان، و شناسایی و تغییر سبک اسناد آنان آشنا می­شوند. برنامه­ های کامپیوتری نیز معمولاً با هدف بازشناسی هیجانات به­ کار برده می­شوند. آموزش از طریق روش­های رفتاری اثربخشی بیشتر و بهتری دارند. ایفای نقش و آموزش مهارت­های شناخت اجتماعی به­صورت گروهی خصوصاً در افراد با اختلال طیف اتیسم که در تعمیم مهارت­های آموخته شده مشکل دارند، از جمله روش ­های مرسوم است.

به­ طور کلی نمی­توان مداخله یا فعالیت خاصی را برای ارتقاء توانایی شناخت اجتماعی معرفی کرد؛ چرا که طراحی مداخله مورد نظر باید با توجه به حوزه ­های مورد نیاز هر فرد و با استفاده از روش آموزش مورد نیاز او صورت گیرد. برای مثال، برای همه افراد اتیسم نمی­توان از نرم افزارهای کامپیوتری برای ارتقاء شناخت اجتماعی­ شان استفاده کرد. برای انتخاب هر روش یا فعالیت باید به سطح عملکرد فرد، توانایی­های زبانی، توانایی­های حرکتی و ... وی توجه کرد. از این­رو، برنامه­ ریزی برای طراحی و تدوین مداخله برای آموزش شناخت اجتماعی باید زیر نظر متخصصان این حوزه اتفاق افتد و والدین و اطرافیان نیز سعی کنند تا این آموزش­ها را در جریان زندگی روزمره کودک به کار بندند تا کودک این توانایی­های کسب شده را به امور روزمره زندگی تعمیم دهد.

 


1
1

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید