شناخت اجتماعی در افراد با اختلال طیف اتیسم - بخش دوم

شناخت اجتماعی در افراد با اختلال طیف اتیسم - بخش دوم

 

شناخت اجتماعی در افراد با اختلال طیف اتیسم - بخش نخست

 

همانطور که اشاره شد، شناخت اجتماعی به توانایی­های شناختی زیربنای رفتار اجتماعی اشاره دارد که یکی از مرتبط­ ترین موضوعات پژوهشی در زمینه اتیسم است؛ چرا که اختلال طیف اتیسم را می­توان به عنوان حالتی از رشد غیرطبیعی شناخت اجتماعی مدل کرد که این امر منجر به اخلال در تعامل و ارتباطات اجتماعی می­ شود. تعدادی از مطالعات تحول شناخت اجتماعی از قبیل نظریه ذهن، تقلید، پردازش چهره و حرکات چشم را در افراد با اختلال طیف اتیسم مورد بررسی قرار داده­اند. برخی از این مطالعات عملکرد غیرطبیعی افراد با اختلال طیف اتیسم در تکالیف مرتبط با شناخت اجتماعی را نشان داده ­اند و از این ادعا که تحول غیرطبیعی شناخت اجتماعی نقص در رفتار ارتباطی افراد با اختلال طیف اتیسم را تبیین می­کند، حمایت می­کند. نقص در شناخت اجتماعی با کیفیت پایین زندگی، مشکلات سلامت روان، افسردگی و تنهایی در ارتباط است.

در ادامه به بررسی نقایص مرتبط با شناخت اجتماعی و اتیسم در حوزه ­های بازشناسی هیجانی، توانایی ساختن ارتباط اجتماعی از جزئیات اجتماعی مرتبط و اسناد اجتماعی می­پردازیم.

تحقیقات نشان داده ­اند افراد با اختلال طیف اتیسم در شناسایی هیجانات خود و دیگران مشکل دارند. بازشناسی هیجانی به عنوان توانایی تشخیص حالت­های هیجانی متفاوت از طریق بیانات چهره ­ای، حرکات بدن و اداهای صوتی تعریف می­شود. فقدان بازشناسی هیجانی ممکن است منجر به نقایص اجتماعی شود که سبب گم کردن نشانه­ های اجتماعی و مانع پاسخ­ های همدلانه در افراد با اختلال طیف اتیسم می شود.

مشکلات مربوط به بازشناسی هیجانی با تمایل افراد اتیسم به تمرکز بر اطلاعات اجتماعی جانبی تا اطلاعات اجتماعی هسته­ ای و شکست در یکپارچه کردن اطلاعات برای شکل ­دهی یک کُل معنادار مرتبط است. تمرکز بر قسمت­هایی از چهره (نه کُل آن) اختصاصاً به ابراز هیجانی و شکست در یکپارچه کردن اطلاعات دیگر از قبیل تن صدا و حالت­های بدنی مرتبط نیست و می­ تواند مانع درک صحیح هیجانات کلیدی در افراد با اختلال طیف اتیسم نیز ­شود.

سبک اسنادی یا تبیینی دلایلی را که افراد برای وقایع زندگی روزمره شان ارائه می­کنند در بر می­گیرد. سبک اسنادی معمولاً با ارائه یک واقعه فرضی به فرد و سپس پرسش از او درباره علت این واقعه اندازه­ گیری می­شود. تمایل به سوگیری اسنادی یکی دیگر از ویژگی­های شناخت اجتماعی در افراد با اختلال طیف اتیسم است. با توجه به توانایی محدود افراد با اختلال طیف اتیسم در درک دیدگاه­های چندگانه، این افراد ممکن است از اطلاعات اجتماعی معیوب برای رسیدن به تبیینی بدبینانه و خصمانه برای وقایعی که در محیط اطرافشان اتفاق می ­افتد، استفاده کنند.

 


1
1

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید