تفاوت رژیم غذایی در کودکان با اختلال طیف اتیسم و سایر کودکان

تفاوت رژیم غذایی در کودکان با اختلال طیف اتیسم و سایر کودکان

 

رژیم غذایی در کودکان با اختلال طیف اتیسم و کودکان عادی تفاوت هایی از نظر میزان تامین نیاز روزانه به مواد مغذی را دارد. با بررسی های متعدد تفاوت میان الگوی رژیم غذایی کودکان  اتیسم  با سایر کودکان بدست آمده است. این تفاوت با تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از یادآمد 3 روزه غذایی بارز می شود. رژیم غذایی در کودکان اتیسم با انتخاب گرایی غذایی شناخته شده است. رفتارهای تکراری و تمایلات محدود برای مصرف غذاها از ویژگی های مرکزی و کلیدی در انتخاب گرایی غذایی محسوب می شود. کودکان دارای اتیسم اغلب در برابر تجارب غذایی جدید، مقاومت می کنند و گاهی به دلیل حساسیت های بیش از حد به بافت، دما، طعم و سایر ویژگی های غذا، از مصرف آن اجتناب می کنند. کودکان اتیسم معمولا از کفایت تغذیه ای در رژیم غذایی خود برخوردار نیستد. دریافت درشت مغذی ها و ریز مغذی ها در کودکان اتیسم با کودکان عادی متفاوت است و دریافت ریز مغذی هایی هم چون کلسیم، آهن، روی، ویتامین C و ویتامین B2 در این کودکان به طور چشمگیری کمتر است. مصرف میوه ها و سبزیجات، لبنیات و پروتئین ها در کودکانی با اختلال طیف اتیسم کمتر است. محدودیت در دریافت برخی از درشت مغذی ها و ریز مغذی ها می تواند ناشی از محدودیت های رژیم غذایی و پیروی از رژیم های غذایی محدود شده هم چون رژیم غذایی فاقد کازئین و گلوتن است که می تواند منجر به کاهش دریافت انرژی، پروتئین، کلسیم و ویتامین B2 شود.

راهکار:

با توجه به محدودیت های موجود در الگوی رژیم غذایی کودکان اتیسم و هم چنین قابل پذیرش نبودن بسیاری از منابع غذایی برای کودکان، استفاده از منابع غذایی قابل قبول غنی شده با ریز مغذی های مورد نیاز بویژه کلسیم، آهن، منیزیم و ویتامین های گروه B و بویژه ویتامین B6 می تواند نیاز روزانه کودک را به برخی از مواد مغذی تا حدی تامین کند.

 


1
1

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید