قلدری چیست؟

قلدری چیست؟

قربانی شدن توسط همسالان یکی از مشکلات عمده کودکان دارای اختلال طیف اتیسم است. قربانی شدن به‌وسیله قلدری با تنهایی، اضطراب، افسردگی، شکایت جسمانی و مشکلات روحی و روانی در ارتباط است. قلدری را مجموعه‌ای از اعمال و رفتار منفی و کنترل گرایانه که توسط یک یا چند فرد علیه یک یا چند فرد دیگر صورت می‌گیرد و اغلب در یک بازه زمانی رخ می‌دهد، تعریف کرده­اند. قلدری تجاوزگرانه و بر اساس نابرابری قدرت است.

چه زمانی کودک شما مورد قلدری واقع شده است؟

زمانی یک فرد مورد قلدری قرارگرفته است که یک یا گروهی از افراد هم‌سالش او را با اسامی زشت و آزاردهنده صدا بزنند و به‌گونه‌ای تحقیرآمیز با او رفتار کنند، وسایلش را بردارند، او را مورد تهدید قرار دهند و شایعاتی در مورد او پخش کنند، او را به‌عمد و بدون دلیل از گروه‌های دوستی حذف کنند و به روابط اجتماعی‌اش آسیب برسانند. همچنین واردکردن آسیب جسمی مانند اینکه به‌عمد و برای آزار به او تنه بزنند یا هل­اش دهند تا جایی که فرد قربانی ازنظر روحی یا جسمی آسیب ببیند.

در همه تعاریفی که از قلدری ارائه می‌شود سه ویژگی عمده در همه آن‌ها مشترک است:

  1. رفتاری قلدری محسوب می‌شود که یک عدم تعادل (نابرابری) در قدرت فیزیکی، اجتماعی و احساسی (هیجانی) بین قلدر و قربانی وجود داشته باشد.
  2. رفتار پرخاشگرانه از روی قصد و عمد و به هدف ایجاد ناراحتی و آزار جسمی یا روانی برای فرد قربانی باشد.
  3. قلدری کردن و قربانی شدن اغلب در یک بازه زمانی مشخص طی چند روز یا چند هفته و چند سال تکرار می‌شوند.

صاحب‌نظران سه نوع رایج روش‌های قلدری کردن در بین کودکان و نوجوانان را فیزیکی، کلامی و ارتباطی می‌دانند که به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند. نوع مستقیم آن شامل قلدری‌های کلامی و فیزیکی است و نوع غیرمستقیم آن از نوع رابطه‌ای مانند حذف اجتماعی فرد قربانی از گروه‌های دوستی و انتشار شایعات ناروا برای تخریب و آسیب رساندن به اعتبار و روابط اجتماعی فرد قربانی می‌باشند.

قلدری فیزیکی: این نوع قلدری می‌تواند از تنه زدن و هل دادن عمدی تا دعواها و درگیری پرخاشگرانه و تهاجمی باشد و در برخی موارد آسیب رساندن به وسایل شخصی و برداشتن آن‌ها نیز دیده شود.

قلدری کلامی: این نوع از قلدری می‌تواند از ترساندن، دشنام دادن، بددهانی، ادا درآوردن و اظهارنظرهای قومیتی باشد که اغلب با نیش و کنایه و به‌منظور آسیب رساندن انجام می‌شود.

قلدری ارتباطی (غیرمستقیم): از روی عمد و به‌منظور تخریب روابط فرد قربانی با همسالان هست. فرد قلدر شایعات و سخنان بی‌اساسی را در مورد فرد قربانی در میان همسالان منتشر می‌کند یا قربانی را نادیده می‌گیرد و از روی عمد او را از گروه‌های دوستی حذف می‌کند و به آبرو و اعتبار قربانی صدمه وارد می‌کند. یکی از انواع جدید قلدری کردن قلدری سایبری است که فرد قلدر به‌وسیله انتشار پیامک‌ها و ایمیل­ها برای فرد قربانی مشکلاتی ایجاد می‌کند.

قلدری از مقطع ابتدایی سیر افزایشی می‌گیرد و در مقطع راهنمایی اوج می­گیرد و در پایه‌های دوم و سوم دبیرستان سیر نزولی به خود می‌گیرد. در پایه‌های ابتدایی قلدری بیشتر پرخاشگری فیزیکی را در برمی‌گیرد اما اغلب با سربه‌سر گذاشتن، تهدید و اخراج اجتماعی معلوم می‌شود. قلدری بیشتر در مکان‌هایی که بزرگ‌سالان حضور ندارند، رخ می‌دهد. باید توجه داشت که همه پرخاشگری‌ها یا خشونت‌های میان نوجوانان و کودکان قلدری نیست اما قلدری همیشه با پرخاشگری و خشونت همراه است.


1
1

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید