نظریه ذهن و اُتیسم

نظریه ذهن و اُتیسم

 

به‌طورکلی درک این موضوع که دیگران واجد حالات ذهنی‌ای هستند که ممکن است با حالات ذهنی خود و یا حتی واقعیت متفاوت باشد را نظریه ذهن می‌گویند. در تاریخ مطالعه تحولی، مهارت‌های نظریه ذهن در کودکان، به کارهای اولیه پیاژه درباره‌ی تفکر کودکان و خودمداری طی دهه ۱۹۳۰ برمی‌گردد. پیاژه معتقد بود که کودکان عمیقاً خودمحورند. یعنی کودکان تا ۷ سالگی یا بعدازآن، فقط می‌توانند چیزها را از نقطه‌نظر خودشان در نظر بگیرند. آنچه امروزه نظریه ذهن خوانده می‌شود درواقع بخشی از گریزی کلی به محدودیت‌های خودمحوری دوران میانی کودکی محسوب می‌شود. البته این موضوع باعث شد تا به رشد سریع توانایی فهمیدن باورهای دیگران در حدود ۴ سالگی توجه نشود. داشتن نظریه ذهن به فرد اجازه می‌دهد افكار، آرزوها و نيات را به ديگران نسـبت دهـد و بتواند اعمال آن­ها را پيش­بيني يا توصيف كند. نظریه ذهن پیش‌نیازی براي درك محيط اجتماعي و لازمة درگيـري در رفتارهاي اجتماعي رقابت‌آمیز اسـت. تأثيرات تئوري ذهن بر خودتنظيمي و مهارت‌های حل مسئله، فراينــدهاي كنتــرل اجرايــي، کفايــت اجتمــاعي، مهــارت­هــاي بین فردی، هيجانات، تفسير و درك تصاوير مــبهم، رفتارهــاي جامعه­پسـند، همـدلي و همـدردي مشخص‌شده است.

در سال ۱۹۸۵ بارون کوهن با چاپ مقاله‌ای با عنوان« آیا کودکان اتیستیک نظریه ذهن دارند؟» اساسی‌ترین تفاوت کودکان اتیستیک و عادی را در ناتوانی این کودکان در زمینه نظریه ذهن دانست. افراد بدون نظریه ذهـن، در فهميـدن موضوعات از ديـدگاه ديگران نسبت به خودشان، مشكلات زيادي دارند. افرادي كه نقص تئوري ذهن را تجربه مي­كننـد، در تبيين نيات ديگران مشکل‌دارند؛ همچنين درك نمـي­كننـد كه چطور رفتارشـان بـر ديگـران تـأثير مـي­گـذارد. اولین آزمون و یکی از معروف‌ترین آزمون‌ها برای سنجش این موضوع، آزمون باور کاذب است که نسخه اصلی آن به آلمانی و توسط ویمر و پرنر بازگو شده است.

”ماکسی در باز کردن بسته‌های خرید به مادرش کمک می‌کند. او شکلات را در کابینت سبز می‌گذارد. ماکسی دقیقاً به ذهنش می‌سپارد که شکلات‌ها را کجا گذاشته تا بعداً برای برداشتن آن‌ها برگردد. زمانی که او برای بازی بیرون می‌رود مادر نیاز به کمی شکلات پیدا می‌کند. او شکلات‌ها را از کابینت سبز بیرون می‌آورد و مقداری از آن را برای کیک استفاده می‌کند. سپس شکلات‌ها را به‌جای آنکه در کابینت سبز بگذارد، در کابینت آبی قرار می‌دهد. مادر برای خرید چند تخم‌مرغ بیرون می‌رود و ماکسی که گرسنه شده است بازمی‌گردد“.

سؤال: ماکسی کجا به دنبال شکلات خواهد گشت؟

در پاسخ به سؤال مطرح‌ شده در بالا معمولاً تمامی کودکان سالم (بدون اختلال‌های روانی ـ عقب‌ماندگی ذهنی، اتیسم و ...) بالای ۴ سال پاسخ را درست می‌دهند. این درحالی­است که بخش زیادی از کودکان اتیسم در سن ۴ سالگی  نمی­توانند به این سوال پاسخ درستی دهند. آنها اغلب فکر می­کنند ماکسی می­داند شکلات ها واقعا در کجا قرار دارند.

 


2
1

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید