زمان غذا خوردن در کودکان با اختلال طیف اتیسم: فراتر از انتخاب گرایی، ایراد گرفتن و هوس ها - بخش اول

زمان غذا خوردن در کودکان با اختلال طیف اتیسم: فراتر از انتخاب گرایی، ایراد گرفتن  و هوس ها - بخش اول

 

غذا خوردن و غذا دادن موضوعات رایج در میان والدین کودکان به حساب می آید. زمانی که والدین برای اولین بار اطلاعاتی راجع به چگونگی غذا دادن به کودکان خود را فرا می¬گیرند و آن ها را جمع آوری و دسته بندی می کنند، می آموزند که در مراحل مختلف تکامل، چگونه به کودک خود غذا بدهند، چه انتظاراتی داشته باشند و چگونه عادات غذا خوردن سالم را در فرزند خود ترویج دهند.

بسیاری از کودکان ممکن است اندکی بد غذایی و مشکلات غذا خوردن را در برهه ای از تکامل خود تجربه می کنند. این مشکلات در الگوی غذا خوردن، در ارزیابی الگوی رژیم غذایی و وضعیت سلامتی کودک از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بسیاری از مشکلات انتخاب گرایی غذایی در زمان غذا خوردن با اندکی رعایت اصول تغذیه ای قابل حل و جبران است. بسیاری از والدین کودکان با اختلال طیف اتیسم با مشکلات شدید غذا خوردن کودک خود دست و پنجه نرم می کنند. این مشکل شاید به دلیل عدم شناخت کافی از راهنماها و راهکارهای مناسب باشد..

راهکاری که معمولا برای بسیاری از کودکان با اختلال غذا خوردن توصیه می شود، این است که غذا را تا زمانی که کودک گرسنه نشده است به او پیشنهاد ندهیم، بنابراین زمانی که کودک به اندازه کافی گرسنه باشد، غذای پیشنهاد شده را راحت تر میل می کند. این راهکار، می تواند راهکاری خطرناک و در عین حال نامناسب و ناکارآمد برای کودکان با اختلال طیف اتیسم باشد. نادیده گرفتن این مشکلات و پیدا نکردن راهکاری مناسب می تواند باعث شود تا والدین پس از مدتی از مجادله با کودکان خسته شوند و از تلاش برای حل مشکل کناره گیری کنند.

عوامل پزشکی، رفتاری و محیطی مانند مشکلات حسی باید در زمانی که مشکلات غذا خوردن و بد غذایی کودک بروز می کند، مورد اهمیت ویژه قرار گیرد. مشکلات پزشکی و رفتاری باید به دقت به منظور یافتن راهکاری مناسب، رصد شوند. هم چنین مشکلات محیطی مرتبط با مسائل رفتاری که اغلب توسط والدین با توجه به نیازهای کودک، به خوبی مدیریت و کنترل می شوند، نیز باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.

شرایط پزشکی و بالینی می تواند عادات غذا خوردن کودک را تحت تاثیر قرار دهد. هم چنین وضعیت سلامتی کودک نیز تحت تاثیر همین عادات غذا خوردن قرار دارد که با تغییرات نامناسب در عادات غذا خوردن می تواند وضعیت سلامتی وی نیز رو به تضعیف رود. بنابراین، شناسایی و ارزیابی مشکلات غذا خوردن مرتبط با سلامتی به منظور شناسایی نیازهای سلامتی کودک باید به خوبی شناسایی و مدیریت شوند. پس از شناسایی دقیق مشکلات بالینی، برنامه ریزی در جهت برطرف کردن سایر مشکلات مرتبط از قبیل مشکلات رفتاری به منظور ارزیابی و درمان، حائز اهمیت است. باید توجه داشت که مشکلات رفتاری اغلب شدید هستند و به همین دلیل نیازمند اعمال مداخلات پزشکی برای برطرف شدن هستند. مشکلات محیطی شامل اختلالات حسی نیز باید بعد از بهبود مشکلات پزشکی و رفتاری مورد ارزیابی و درمان قرار گیرند.

 


1
1

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید